Anunt – Primaria Municipiului Calarasi

Media 12:00 am - 7 iulie, 2017 Comentariile sunt închise pentru Anunt – Primaria Municipiului Calarasi

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent – la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor și consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 07.08.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 09.08.2017, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Comentariile sunt inchise.